Σύστημα Αναμετάδοσης Σήματος Somfy

109,00€

Κωδικός: 2401495

Διαθεσιμότητα:

Εξαντλημένο

Περιγραφή Αναμεταδότης σήματος για αύξηση της εμβέλειας σήματος μεταξύ των συσκευών Somfy

Αναμεταδότης σήματος για αύξηση της εμβέλειας σήματος μεταξύ των συσκευών Somfy

 

Σύστημα αναμετάδοσης σήματος για Somfy One & Somfy Home Alarm 

Με τον αναμεταδότη σήματος μπορεί να αυξηθεί η εμβέλεια σήματος μεταξύ όλων των συσκευών/περιφερειακών (τους αισθητήρες IntelliTAG, τους αισθητήρες κίνησης και τις σειρήνες) ενός συστήματος Somfy Protect [Somfy one+(plus) & Home Alarm].

Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και στη λειτουργία.
Εγκατάσταση: Μέσω της εφαρμογής, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα μέσω των συμβουλών εγκατάστασης, ώστε να βρει το καλύτερο μέρος για να συνδέσει τον ενισχυτή του.
Τροφοδοσία ρεύματος: Η τροφοδοσία ρεύματος είναι μέσω της πρίζας.
Μπαταρίες: Περιέχει μια μπαταρία έκτακτης ανάγκης για έξι ώρες, σε περίπτωση διακοπης ρεύματος
Με το πλαϊνό κουμπί: ο αναμεταδότης σήματος μπορεί να απενεργοποιηθεί κρατώντας τον για 6 έως 8 δευτερόλεπτα.
Εμβέλεια σήματος: 200μέτρα σε ανοιχτό πεδίο.

Στη λυχνία LED αναγνωρίζεται η κατάσταση του αναμεταδότη σήματος ανά πάσα στιγμή:
LED ανάβει = ο αναμεταδότης είναι ενεργοποιημένος και λειτουργικός (λειτουργία δικτύου).
LED off = ο αναμεταδότης είναι απενεργοποιημένος.
Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά = εάν ο αναμεταδότης σήματος έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.
Η λυχνία LED επιστρέφει στη μισή φωτεινότητα = καμία τροφοδοσία ρεύματος.
Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα = αν το κουμπί είναι πατημένο μέχρι να απενεργοποιηθεί ο αναμεταδότης σήματος.